POSEŁ MATEUSZ BOCHENEK W SPRAWIE KOPALNI

Jednym z najbardziej aktywnych parlamentarzystów, który zaangażował się obecnie w sprawy zwiazane z udzieleniem koncesji na badanie złóż cynku i ołowiu na kolejne 5 lat firmie Rathdowney jest poseł Mateusz Bochenek. Nie tylko złożył interpelację w tej sprawie, ale również poprosił o wyjaśnienia wojewodę. Na jego pismo odpowiedział Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio. Z jego uzasadnieniem jako Stowarzyszenie nie możemy się zgodzić. Dlatego wystosowaliśmy do P.Dziadzio pismo prostując wiele poruszonych przez niego wątków.

Całą koprespondencję znajdziecie poniżej:

Interpelacja-do-Ministra-środowiska-I-Klimatu

Pismo do Wojewody Śląskiego 2020.11.27 nr 46

Gł.Geolog+MS 2020.11.27 nr 47

M.Bochenek+MS (002)

Odpowiedź Gł. Geologa Kraju