PROJEKT ZMIAN W USTAWIE PGG – DO KOSZA!

Nie wiemy czy racjonalne myślenie czy też totalny społeczny opór (nie mylić z totalną opozycją :-) ) spowodowały, że Senat RP w całości odrzucił projekt zmian w ustawie Prawo górnicze i geologiczne. To akurat, że Senat odrzuca projekty Sejmu, które później wracają do tego Sejmu i wbrew opinii Senatu są przyjmowane, w tej kadencji Parlamentu jest codziennością.
OKAZUJE SIĘ JEDNAK, ŻE NIE TYM RAZEM!!!!!!!!!
Sejmowe komisje ds Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa proszę, aby Sejm RP PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ SENATU!!!!!!!!!!!!
To rzadko spotykana zgodność, która napawa nas optymizmem. Pozwala wnioskować, że i senatorowie i posłowie zauważyli jak bardzo korupcjogenna jest ta propozycja, która mogłaby spowodować, że JEDNA OSOBA (Główny Geolog Kraju) decydowałby wbrew mieszkańcom, samorządom i zdrowemu rozsądkowi, gdzie ma być lub nie ma być kopalni, a co więcej, gdzie ze względu na „złoża strategiczne” nastąpi zapaść w rozwoju gminy a gdzie nie.
Bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że ten ustawowy BUBEL, Marszałkini Sejmu nie schowa do „zamrażarki” tylko wyrzuci do kosza.

WNIIOSEK KOMISJI do SEJMU 3532

3515 – uchwala senatu