PRAWIE 300 UWAG DO PGG – KILKNAŚCIE UWZGLĘDNIONYCH

Projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze w październiku 2021 roku przekazany został przez pracowników rządowych do konsultacji. Zainteresowani mieli zaledwie 21 dni, by zgłosić uwagi. Pojawiło się ich prawie 300, ale tylko niektóre zostały uwzględnione. Zdecydowana większość zdaniem strony rządowej nie zawierała uwag, była komentarzami a nie uwagami lub po prostu nie została wzięta pod uwagę.

Warto wiedzieć, kto i jakie zmiany chciał wprowadzić do projektu ustawy. Na przykład Rathdowney nalegał, żeby za złoże strategiczne uznane zostały złoża udokumentowane przed wejściem ustawy w życie. Chciał też, żeby wydłużyć termin postępowania uznania złoża za strategiczne z 2 do 4 lat.
To logiczne, Rathdowney bardzo by chciał, żeby złoża cynku i ołowiu rząd uznał za strategiczne, dzięki czemu ani władze samorzadowe ani mieszkańcy nie będą mieli nic do gadania i kopalnia formalnie będzie mogła powstać. Ale nie może taka decyzja zapaść za szybko, bo Rathdowney nie ma chętnych, żeby zainwestować w to przedsięwzięcie. Firma kanadyjska sama nie jest w stanie zbudować kopalni, bo – mówiąc trywialnie – to giełdowy gołodupiec, który wciąż zapożycza się u akcjonariuszy, żeby mieć kasę na bieżące wydatki. Mając jednak decyzję o uznaniu złóż cynku i ołowiu za strategiczne może poszukać jakąś chińską czy rosyjską firmę, która w ten biznes zainwestuje.

 

Raport z konsultacji i opiniowania_wersja 02.02.2023