Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu – Marek Szeles
Wiceprezes zarządu – Mariusz Golenia
Sekretarz – Janusz Bieńkowski