Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu – Mariusz Golenia
Członek zarządu – Mariusz Krzyżaniak