Dyskusja o nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Czasem warto poczytać, kto w sprawach ważnych mówi z sensem, a kto widzi jedynie sens w mówieniu.

64. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień – 12 lipca 2023,

Dyskusja o nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

stenogram z posiedzenia Senatu RP