Monthly Archives: czerwiec 2016

24 cze

Charakterystyka prac…

W formularzu przesłanym do KZGW firma planująca wydobycie rud cynku i ołowiu, na pytanie o charakterystykę prac, napisała: Firma: Zrzut wód kopalnianych zawierających substancje powodujące ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi z systemu odwadniania podziemnej kopalni rud cynku i ołowiu, w ilości do 101 tys. m3/d (70 m3/min) do cieków powierzchniowych (rzek – przyp.Stowarzyszenie) Czarnej Przemszy i/lub

Czytaj dalej
22 cze

CEL INWESTYCJI

Dziś nasz kolejny komentarz do zapisów zawartych w formularzu firmy zainteresowanej wydobyciem rud cynku i ołowiu, a przesłanym do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. CEL INWESTYCJI: Firma: Efektywne wykorzystanie surowców mineralnych, kopaliny podstawowe – metale nieżelazne. Stowarzyszenie:  To taki mały szczegół, ale zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i

Czytaj dalej
20 cze

CO JEST NIE TAK?

Firma zainteresowana wydobyciem rud cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim przesyła do urzędów państwowych informacje dotyczące tej inwestycji. Dotarliśmy do formularza zgłoszenia „Planowanego podziemnego wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3”, które zostało przekazane przez firmę do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.   Są to informacje, na podstawie których KZGW tworzy aktualizację planów gospodarowania

Czytaj dalej