WODY PODZIEMNE REJONU CZĘSTOCHOWSKO-ZAWIERCIAŃSKIEGO ICH WYSTĘPOWANIE, ZAGROŻENIA, DEGRADACJA I OCHRONA

Dziś przedstawimy Państwu sfinansowane ze środków państwowych opracowanie Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczące wód podziemnych, które są największym bogactwem naszego regionu. Zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem w całości, gdyż potwierdza wiele argumentów przeciwko budowie kopalń podziemnych w naszym regionie, które miałyby wydobywać rudy metali. W opracowaniu tym jest także kilka stron tekstu (88-90) prezentujących

Czytaj dalej