Monthly Archives: styczeń 2017

26 sty

Ile jest warta informacja geologiczna?

  Nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Ministra Środowiska o wszczęcie postępowania w celu dokonania niezależnej weryfikacji prawidłowości sporządzenia wyceny informacji geologicznej sprzedanej przez Skarb Państwa na rzecz firmy Rathdowney Polska. Sprzedaż praw dotyczyła informacji geologicznej potrzebnej do udokumentowania złoża Zawiercie 3. Zaakceptowano bez zastrzeżeń wycenę przygotowaną przez Inwestora, nie przeprowadzono sprawdzenia wyceny przez kompetentne niezależne osoby.

Czytaj dalej
25 sty

Dzięki naszym działaniom Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki złożył interpelację poselską na ręce Ministra Środowiska w sprawie planowanej budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie powiatu.

Czytaj dalej
24 sty

Minął rok

Mija rok od momentu powołania do życia Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”. W tym czasie podjęliśmy liczne inicjatywy, by dotrzeć do mieszkańców regionu z informacjami o zagrożeniach wynikających z wydobycia rud cynku i ołowiu na naszym terenie. Działamy na wielu płaszczyznach. W 2016 roku spotkaliśmy się z radnymi Rady Miejskiej Łaz i Ogrodzieńca,

Czytaj dalej