CZY WOJEWODA COFNIE REFERENDUM?

30 kwietnia podczas sesji nadzwyczajnej radni Rady Miejskiej Zawiercia ponownie powrócili do tematu referendum. Uchwalili poprawkę do uchwały w sprawie referendum poszerzając możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją dla młodzieży do 18 roku życia.

Towarzyszyła temu dyskusja o sens organizacji referendum. Pojawiło się nawet oświadczenie radnych NAW i Barbary Kozioł, którzy są w obywatelskim Komitecie Referendalnym. W imieniu wszystkich członków tego Komitetu stwierdzili, że chcą wycofać swój obywatelski wniosek o referendum. Radni chcieli jednak dostać taką decyzję na piśmie, a nie tylko w formie oświadczenia. W tym momencie pozostali radni wraz z prawnikiem zaczęli się zastanawiać, czy można także wycofać uchwałę Rady w sprawie referendum, przyjętą pięć dni wcześniej. Okazało się, że nie, bo uchwała została przesłana do Wojewody Śląskiego.

Musimy więc teraz czekać na jego decyzję. Jako organ nadzorczy nad samorządami, Wojewoda może uchylić uchwałę, jeśli znajdzie w niej jakieś uchybienia prawne i formalne. Miejmy taką nadzieję.

Referendum w Zawierciu pod znakiem zapytania [ZDJĘCIA]