RZECZ O REFERENDUM W ZAWIERCIU

Już chyba wszyscy w powiecie zawierciańskim wiedzą, że ma się odbyć referendum w sprawie kopalni cynku i ołowiu. Paradoksalnie, jako Stowarzyszenie, które jest przeciwko tej inwestycji, nie popieramy jego organizacji w tym momencie. Powodów merytorycznych jest kilka i przedstawiamy je poniżej. Jednak najważniejszy jest taki, że organizacja referendum w sprawie kopalni dziś, to przede wszystkim działanie polityczne obliczone na wydłużenie kampanii wyborczej o kampanię referendalną. Innych logicznych powodów ani zdarzeń, które wymagałyby mobilizacji mieszkańców w takiej formie, nie ma.

referendum

Komitet Referendalny – NAW złożył w formie inicjatywy obywatelskiej wniosek, sygnowany 16 podpisami, o przeprowadzenie referendum nt.  budowy kopalni na terenie powiatu zawierciańskiego w tym Zawiercia i sąsiednich gmin. W odpowiedzi i uważając, że jest to działanie podyktowane  przygotowaniami do wyborów samorządowych jesienią, część radnych (PO, SLD, TMZZ, NO) uznała, że złoży wniosek radnych o przeprowadzenie również referendum w sprawie kopalni, ale też o finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego i bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży. Rada Miasta  przegłosowała tę uchwałę pod koniec kwietnia.

Stowarzyszenie Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu zgodnie ze swoim statutem, prowadzi działania mające na celu niedopuszczenie do lokalizacji na obszarze Zawiercia, gmin: Łazy, Ogrodzieniec, Poręba kopalni z zakładem przetwarzania (20 ha) oraz stawów z osadami poflotacyjnymi (150 ha).

Stowarzyszenie nie chce jednak włączać się do gry politycznej, którą rozpoczęła grupa osób związana z byłym Prezydentem Zawiercia, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Wśród naszych zwolenników są przedstawiciele wszelkich obozów politycznych, funkcjonujących w regionie. W naszej opinii sprzeciw przeciwko lokalizacji kopalni w regionie powinien odbywać się ponad wszelkimi podziałami, a tak istotna sprawa dla mieszkańców regionu, jak budowa kopalni, nie może być przedmiotem gry politycznej.

W naszej opinii REFERENDUM nt. kopalnie w chwili obecnej nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia:

  • Kanadyjska firma – dotychczas nie podjęła decyzji o budowie kopalni, nie potwierdziła, że ma środki na realizację tej inwestycji za 1 mld. zł (aktywa firmy wynoszą 10,9 mln. zł),
  • Firma rozważająca budowę kopalni – nie zakończyła jeszcze badań, nie złożyła żadnych wniosków do urzędów, nie posiada lokalizacji dla obiektów, nie złożyła Raportu oceniającego oddziaływanie na środowisko, nie wystąpiła do gmin o zmianę w przestrzennym planie zagospodarowania (mamy pisemne potwierdzenia z 4 gmin).
  • Na przestrzeni ostatniej dekady Rada Miasta Zawiercia podejmowała 3-krotnie Uchwały nie wyrażające zgody na lokalizację tej inwestycji w Zawierciu.

Referendum przeprowadzone tylko w Zawierciu  nie rozwiąże kwestii lokalizacji kopalni, gdyż możliwe jest ulokowanie jej w którejkolwiek z 4 gmin, ale ze względu na położenie złóż, skutki działalności kopalni obejmą  obszar wszystkich tych  gmin.

Gmina, która by wyraziła zgodę, musi się liczyć z poważnymi skutkami swojej decyzji  – pokrycia szkód nie tylko w swojej gminie – ale tam gdzie wystąpią – w pozostałych gminach. Inne gminy nie mogą ponosić konsekwencji nieprzemyślanych decyzji poszczególnych osób czy grup.

Nie bez znaczenia są też koszty referendum – Prezydent W.Grim oszacował je na 130 000 zł. Uważamy, że te środki w Zawierciu mogą być dziś wykorzystane z większymi korzyściami dla mieszkańców.

Stowarzyszenie od 2015 roku aktywnie uczestniczy w sesjach rad gminnych, spotkaniach z mieszkańcami, rozsyła informacje do władz samorządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, pisze artykuły, publikuje informacje i dokumenty na swojej stronie – nikt nie może się tłumaczyć, że nie został poinformowany. Stowarzyszenie będzie również informować mieszkańców o działaniach osób kandydujących w wyborach do Rady Miasta Zawiercia i pozostałych 3 gmin, które będą miały związek z projektem kopalni i firmą Rathdowney.

Stowarzyszenie jest zwolennikiem podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji przez władze samorządowe i pełnego udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym, tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Niestety, referendum przeprowadzone przedwcześnie i bez żadnych konkretnych informacji o planach projektowych, na pewno temu nie służy i może być źródłem niepotrzebnych konfliktów.

referendum - tv kato

https://katowice.tvp.pl/36935635/nie-dla-kopalni-cynku-i-olowiu

Pomysłodawcy organizacji referendum jako główny argument podają chęć dotarcia z informacją o skutkach funkcjonowania kopalni do jak największej liczby mieszkańców. Naszym zdaniem jest to bardzo ważny cel, jednak źle dobrane narzędzie jego realizacji w postaci referendum. Dlatego zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, które pozwoli społeczeństwu na wyrobienie sobie opinii w sprawie budowy kopalni i podjęcie w przyszłości odpowiedzialnej decyzji. Na tym etapie proponowaliśmy przeprowadzenie szerokich KONSULTACJI SPOŁECZNYCH we wszystkich gminach, w których może być zlokalizowana kopalnia cynku i ołowiu. Dadzą one możliwość uzyskania ważnych informacji wszystkim zainteresowanym grupom mieszkańców, zarówno w Zawierciu, jak i w Łazach, Ogrodzieńcu czy Porębie.

Stowarzyszenie przedstawiło swoje stanowisko na spotkaniu z Prezydentem Miasta W.Grimem, Przewodniczącym Rady P.Kazirodem i radnymi oraz Przewodniczącym Komitetu Referendalnego Tomaszem Dudkiem. I w te działania Stowarzyszenie włączy się z całą swoją wiedzą i doświadczeniem.