ZNAMY WNIOSEK RATHDOWNEY POLSKA DO NADLEŚNICTWA SIEWIERZ W SPRAWIE PRZYRZECZENIA DZIERŻAWY GRUNTU POD KOPALNIĘ

Po dwóch latach i dwóch wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Nadleśnictwo Siewierz w końcu udostępniło nam wniosek RTH o przyrzeczenie dzierżawy gruntu pod kopalnię cynku i ołowiu. Cały wniosek znajduje się na naszej stronie internetowej. Pamiętajcie jednak, że zgodnie z przepisami prawa nie możemy w ten dokument ingerować.
Co do zasady uzyskana informacja publiczna może być wykorzystana, upubliczniona np. poprzez zamieszczenie treści na stronie internetowej np. w ramach korzystania z wolności rozpowszechniania informacji, w szczególności, że wniosek Stowarzyszenia był zgodny z celem działalności i był realizowany dla celu działania wynikającego ze statutu. Także kopiowanie, skanowanie, przekazanie (bez przekształcania) jest dopuszczalne. Nie można z tej informacji stworzyć „nowego produktu”, jak podkreśla się w orzecznictwie, nie można stworzyć nowej funkcjonalności. W przypadku ponownego używania informacji celem tym jest wytworzenie produktów, usług lub dóbr o wartości dodanej.
 
Umieszczenie informacji na stronie internetowej nie jest ponownym wykorzystaniem Definicja ponownego wykorzystania zdefiniowana jest w dyrektywie 2003/98/WE, w art. 2 pkt 4 dyrektywy. Ponowne wykorzystanie oznacza wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów będących w posiadaniu organów sektora publicznego do celów komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż ich pierwotne przeznaczenie w ramach zadań publicznych, dla których te dokumenty zostały wyprodukowane.