LIST OTWARTY DO POSŁA WALDEMARA ANDZELA

Szanowny Panie Pośle,

Z uwagą wysłuchaliśmy Pańskich wypowiedzi w wywiadzie dla portalu zawiercianskie.pl. Szczególnie zainteresowały nas Pana opinie, dotyczące ewentualnej budowy kopalni i wydobycia rud cynku i ołowiu w rejonie zawierciańskim. W naszej działalności zawsze staramy się pokazywać rzeczywistość taką, jaka ona jest. Dlatego pozwalamy sobie zakwestionować niektóre Pana wypowiedzi, bowiem nasza wiedza w tych tematach jest odmienna.

Po pierwsze teza o tym, że złoża cynku i ołowiu mają zastosowanie do silników elektrycznych nie jest zgodna z prawdą. Ani cynk ani ołów ani zanieczyszczenia w rudzie czyli arsen i kadm nie są stosowane w nowoczesnych silnikach elektrycznych. Do produkcji takich silników używa się miedzi, a nie cynku czy ołowiu.

https://copperalliance.pl/baza-wiedzy/edukacja/silniki-elektryczne/

 

Po drugie nie jest prawdą teza o możliwych odszkodowaniach. W ustawie Prawo geologiczne i górnicze w żadnym zapisie nie ma mowy o obowiązku wyrażenia zgody na przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin. Ponieważ minął termin jej ważności można było nie wydać nowej koncesji i zostawić sprawę. To właśnie minister obecnego rządu wydał ponownie na okres wielu lat tę nową koncesję i umożliwił inwestorowi staranie się przez kolejne pięć lat o budowę kopalni. Zatem uchylił furtkę pomimo tego, że mógł ją całkowicie zatrzasnąć. Warto przy tym dodać, że to pierwszy przypadek w historii polskiej gospodarki, a już na pewno po roku 1989, że koncesja na badania złóż surowców mineralnych została przedłużona. I to już po raz drugi!!!

https://www.piib.org.pl/akty-prawne/szczegolne-przepisy-budowlane/726-ustawa-z-dnia-9-czerwca-2011-r-prawo-geologiczne-i-gornicze

Nie ma możliwości wydobycia i przeróbki rudy cynku i ołowiu i wytworzenia z niej koncentratu bez dwóch niezwykle uciążliwych procesów: odwodnienia całego terenu do znacznej głębokości i bez zmielenia rudy na ziarenka o średnicy 90 mikronów (0,09 milimetra średnicy). Oba te procesy technologiczne powodują znaczne uszkodzenia stanu środowiska. Odwodnienia w takiej skali utlenią rudy pod ziemią i zniszczą zasoby wodne tego zbiornika. A zmielona ruda zawsze będzie się rozsypywać lub będzie unoszona z wiatrem. Przynajmniej kilka procent toksycznego pyłu rozejdzie się po okolicy na dziesiątki kilometrów.

 

Serdecznie zapraszamy Pana Posła na spotkanie z naszymi członkami i ekspertami, na którym przedstawimy wszystkie argumenty, które – naszym zdaniem – przekreślają wydobycie rud cynku i ołowiu w rejonie zawierciańskim. Prosimy wyznaczyć termin, a na pewno się dostosujemy.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia

Nie dla kopalni cynku i ołowiu