Stanowisko Rady Gospodarczej w Zawierciu w sprawie referendum dotyczącego kopalni

23.04.2018

Podczas dzisiejszego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gospodarczej przy Prezydencie Zawiercia, członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się przeciw organizacji referendum w sprawie budowy kopalni cynku i ołowiu. Całkowicie popieramy takie stanowisko, bowiem na organizację referendum w tej chwili jest za wcześnie. Naszym zdaniem teraz jest bardzo dobry czas na konsultacje społeczne, które obejmą nie tylko mieszkańców Zawiercia, ale także mieszkańców Łaz, Ogrodzieńca i Poręby.

stanowisko rady gospodarczej