Pismo Wiceministra

KTO WPROWADZA MINISTRA W BŁĄD?

Samorządowcy w powiecie zawierciańskim otrzymali pismo podpisane przez Tadeusza Kościńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pismo dotyczy budowy kopalni cynku i ołowiu w rejonie powiatu zawierciańskiego, a Pan Wiceminister z przychylnością wypowiada się na temat tej inwestycji.

Jesteśmy tym faktem zaskoczeni, ponieważ oprócz koncesji na badanie złoża i spotkań w regionie, a także – jak widać – lobbowaniem w instytucjach rządowych, firma nie przedstawiła jak dotąd żadnych formalnych dokumentów, na podstawie których można rozpocząć proces starania się o budowę tego typu kopalni zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Mamy wrażenie, że Podsekretarz Stanu, Pan Tadeusz Kościński został przez kogoś wprowadzony w błąd, a wynika to z użytych w piśmie sformułowań, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, że Pan T.Kościński zechce wysłuchać także drugą stronę, aby mieć pełen obraz dotyczący inwestycji, którą chce realizować firma w 100% z zagranicznym kapitałem. Poniżej jedynie kilka naszych przemyśleń odnoszących się do pisma Pana Wiceministra.

Pominięto informacje o:

 • Możliwościach finansowych realizacji inwestycji przez firmę Rathdowney,
 • Szkodach środowiskowych w regionie: gęsto zaludnionym, zurbanizowanym, o niepowtarzalnych walorach historycznych, turystycznych i terenach prawnie chronionych,
 • Kosztach usuwania szkód w celu przywrócenia regionu do poziomu akceptowalnego, bo do pierwotnego nie będzie już możliwe.

Co więcej, przedmiotowe wystąpienie jest sprzeczne z informacjami Rathdowney Resources Ltd dla Giełdy w Toronto:

 • gdyż całkowite aktywa tej firmy wg stanu na koniec września 2017 wynoszą zaledwie 3,89 mln. dolarów kanadyjskich czyli 10,8 mln. złotych, co czyni niemożliwym budowę kopalni za 1 mld. zł,
  • spółka nigdy oficjalnie nie poinformowała, że ma pieniądze na tę inwestycję,
  • władze firmy nie podjęły decyzji o realizacji inwestycji,
  • firma nie zakończyła badań wymaganych przy planowaniu, realizacji, eksploatacji i zakończeniu działalności tego typu inwestycji,
  • brak więc i dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków, na każdym etapie procedowania, w tym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania wymaganych prawem polskich decyzji administracyjnych.

W tej chwili podejmujemy działania, aby władzom rządowych przekazać wszystkie posiadane przez nas informacje, z których wynika, że budowa kopalni cynku i ołowiu może być zagrożeniem dla całego naszego regionu i tworzonej od dwudziestu pięciu lat polityki zrównoważonego rozwoju.