NAPISALIŚMY DO MIN. KURTYKI

Do Ministra Klimatu i Środowiska  Michała Kurtyki wysłaliśmy obszerne pismo, wraz z nawiązaniem do wielu wcześniejszych pism, na które w większości nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Otrzymaliśmy jedynie pozytywną odpowiedź w sprawie uznania Stowarzyszenia za stronę w postepowaniu w sprawie przedłużenia koncesji na badania złóż dla firmy Rathdowney. Postanowienie w tej sprawie dotarło do nas 28 października br (pięć miesięcy po naszym wystąpieniu w tej sprawie!!!!) i w przeddzień decyzji min. Kurtyki o przedłużeniu koncesji dla Rathdowney Polska o kolejne 5 lat.

Pytanie, jaką mieliśmy więc szansę, aby wyrazić w tej sprawie swoje stanowisko? ŻADNEJ!!!!

Dlatego podjęliśmy uchwałę o przesłaniu załączonego pisma oraz wniosku o uchylenie postanowienia w sprawie przedłużenia koncesji na badanie złóż, a także dopuszczenia naszego stowarzyszenia w charakterze strony postępowania.

Czekamy, co nam odpowie min. Kurtyka. Mamy nadzieję, że nie będzie zwlekał z odpowiedzią kolejne 5 miesięcy.

 

20201106 nr 40 wyjaśnienie