Minął rok

IMG_20160917_134713

Mija rok od momentu powołania do życia Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”. W tym czasie podjęliśmy liczne inicjatywy, by dotrzeć do mieszkańców regionu z informacjami o zagrożeniach wynikających z wydobycia rud cynku i ołowiu na naszym terenie. Działamy na wielu płaszczyznach. W 2016 roku spotkaliśmy się z radnymi Rady Miejskiej Łaz i Ogrodzieńca, członkami Rady Gospodarczej w Zawierciu, burmistrzem Łaz, starostą Powiatu Zawierciańskiego, a także wieloma innymi liderami opinii publicznej i osobami wpływowymi. Nie ustajemy w zbiórce wśród mieszkańców podpisów pod protestem wobec budowy kopalni. Mamy już ……. deklaracji osób, które nie godzą się na tę inwestycję. Przygotowaliśmy specjalną wystawę prezentującą skutki funkcjonowania kopalni cynku i ołowiu. Dzięki naszym działaniom Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki złożył interpelację poselską na ręce Ministra Środowiska w sprawie planowanej budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego.

Jesteśmy przekonani, że wydobycie rud cynku i ołowiu na tym terenie w żaden sposób nie jest opłacalne dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego, ani w wymiarze finansowym, ani społecznym, a najmniej w zakresie zachowania środowiska w takim stanie, w jakim dziś możemy z niego korzystać.

Ubiegająca się o koncesję na wydobycie rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie III firma, składa różne deklaracje i obietnice.  Faktem jest jednak, że to nie ona będzie budować i eksploatować  kopalnię. . Jej celem jest jedynie pozyskanie koncesji i jej sprzedaż z zyskiem. Dziś nikt, nawet chyba najlepiej poinformowani, nie wiedzą, kto może zostać właścicielem kopalni. Niezależnie czy będzie to koncern z Chin, Indii, RPA, Brazylii lub Kanady, nie mamy żadnych gwarancji, że zrealizuje dziś składane obietnice dotyczące fundamentalnych spraw, na przykład o zatrudnieniu w kopalni ludzi z powiatu zawierciańskiego – gdzie nie ma górników – mm o stworzeniu klas górniczych w zawierciańskich szkołach czy o zastosowaniu bardzo drogich zabezpieczeń przed negatywnym wpływem kopalni na środowisko. Jedyne, co możemy mieć na pewno zagwarantowane, to ogromny staw z milionami ton szlamu poflotacyjnego, lej depresji i problemy z wodą, bo takie zjawiska występują wszędzie gdzie funkcjonują kopalnie cynku i ołowiu.