DZIAŁANIA HUNTER DICKINSON INC (HDI) NA ŚWIECIE – RAPORT MINING WATCH PRZYGOTOWANY PRZEZ JOAN KUYEK

Hunter Dickinson Inc jest kanadyjską grupą kapitałową, która między innymi poprzez Rathdowney Polska realizuje w Polsce projekt OLZA. Warto dowiedzieć się jak HDI jest postrzegane przez kanadyjskich ekspertów w zakresie górnictwa.

 

Kim jest Joan Kuyek autorka raportu:

Joan Kuyek jest autorką (ekspertem w zakresie górnictwa), mediatorem, działaczką społeczną i pracownikiem naukowym obecnie mieszkającą w Ottawie (Kanada). Była współzałożycielką organizacji pozarządowej MiningWatch Canada i nadal wspiera społeczności dotknięte efektami działalności górnictwa.

MiningWatch Canada działa na rzecz rdzennych mieszkańców, których wspiera w skutecznym  korzystaniu z ich praw do samostanowienia. Muszą oni wyrazić zgodę przed podjęciem jakichkolwiek działań wydobywczych, a górnicy mają zagwarantowane bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Społeczności te mają środki do ochrony swoich praw człowieka, sposobów życia, źródeł utrzymania i środowiska przed potencjalnymi lub rzeczywistymi skutkami poszukiwań i wydobycia minerałów oraz mają skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zadośćuczynienia za szkody górnicze.

MiningWatch Canada działa solidarnie z ludami tubylczymi i społecznościami nierdzennymi, które mają do czynienia z potencjalnymi lub faktycznymi operacjami wydobywczymi przemysłowymi, które mają wpływ na ich życie i terytoria lub z efektami oddziaływania zamkniętych kopalń, a także z górnikami i byłymi pracownikami poszukującymi bezpiecznych warunków pracy i uczciwego traktowania.

 

Joan Kuyek  przygotowała raport dotyczący grupy kapitałowej (holdingu) Hunter Dickinson Inc (HDI), w tym spółki Rathdowney Polska sp. z o.o. Streszczenie raportu znajduje się poniżej.

 

Opinia o całej grupie kapitałowej

Inwestorom zdecydowanie zaleca się sprawdzenie informacji opublikowanych przez Northern Dynasty Minerals (TSX: NDM; NYSE: NAK) na temat firmy Hunter Dickinson Incorporated i jej spółek zależnych. Hunter Dickinson Incorporated (HDI) to firma stojąca za Northern Dynasty i projektowaną kopalnią Pebble Mine na Alasce.

Northern Dynasty reprezentuje poziom ryzykownych inwestycji spekulacyjnych, niespotykany nawet wśród innych młodszych firm wydobywczych. Inwestorzy powinni potraktować to ostrzeżenie bardzo poważnie przed jakąkolwiek prezentacją ze strony Northern Dynasty.

Istnieją poważne rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w dokumentach składanych przez spółkę do organów nadzoru papierów wartościowych a informacjami dostarczanymi opinii publicznej przez Northern Dynasty i HDI. Eksternalizacja kosztów (inżynieria finansowa polegająca na przerzucaniu kosztów firmy na osoby trzecie) na pożyczkodawców, społeczności i organy regulacyjne mogą przewyższać korzyści ekonomiczne projektu wydobywczego. Ogólnie rzecz biorąc, długoterminowe wyniki finansowe projektów HDI nie stanowią dobrych wiadomości dla wierzycieli (HDI).

Biorąc pod uwagę zdecydowany sprzeciw na Alasce wobec budowy Pebble Mine, który trwał przez prawie dwie dekady, Mining Watch Canada postanowił przeanalizować ryzyko dla potencjalnych długoterminowych inwestorów w Northern Dynasty i Pebble Mine, na podstawie przeglądu 19 wcześniejszych i obecnych projektów promowanych przez grupę HDI.

Raport analizuje publicznie dostępne informacje i zgłoszenia korporacyjne większości spółek publicznych powiązanych z HDI, zarówno tych historycznych, jak i obecnych.

 

Największa młoda firma górnicza, o której ludzie nigdy nie słyszeli (organizacja grupy kapitałowej HDI)

Od połowy lat osiemdziesiątych HDI zakładało spółki publiczne, takie jak Northern Dynasty                                      (i Rathdowney), aby realizować projekty eksploracyjne (górnicze). Następnie powoływano dyrektorów i kluczowe kierownictwo w tych firmach spośród wąskiej grupy osób związanych bezpośrednio z HDI, o wysoko ustawionych pensjach. Spółki córki HDI zawierały kontrakty z innymi własnymi firmami HDI (w ramach grupy kapitałowej) na świadczenie usług dla spółek publicznych. Spółki HDI składają następnie sprawozdania inwestorom za pomocą skonsolidowanych sprawozdań finansowych, co oznacza, że wszelkie strategie cen transferowych i inne strategie finansowe (które mogą istnieć lub nie) wśród spółek zależnych nie są widoczne dla inwestorów.

Kluczowy personel kierowniczy i dyrektorzy wielu firm HDI pokrywają się, a także są pracownikami HDI lub jednej z jej spółek zależnych. Robert Dickinson, Ronald Thiessen i Russell Hallbauer wraz ze swoimi rodzinami posiadają 50% lub więcej akcji HDI. Dyrektorzy i menedżerowie HDI są dobrze wynagradzani za swoje zaangażowanie, nawet jeśli firma w rzeczywistości niewiele produkuje dla akcjonariuszy, nie ma przychodów dla rządów i tworzy katastrofalne wyzwania dla społeczności, na które ma wpływ jej działalność.

 

Wśród ustaleń dotyczących innych projektów powiązanych z HDI:

 • HDI jest obecnie powiązana tylko z jedną działającą kopalnią: Gibraltar Mine koło Williams Lake, marginalną kopalnią porfiru miedziowo-molibdenowego eksploatowaną przez Taseko Mines Ltd. Została ponownie otwarta w 2004 r. przy znacznym wsparciu rządowym i nadal działa, chociaż jest obciążona zadłużeniem, z niedofinansowaną kaucją rekultywacyjną i bieżącą pomocą rządową.
 • Wszelkie inne kopalnie, które były filiami HDI, nie odniosły sukcesu na dłuższą metę (Bokoni, Tirisano, Campo Morada, Burnstone, Hollister)
 • Spośród 19 projektów kopalni, które zbadaliśmy, w przypadku których HDI twierdzi, że są im przynależne i odnoszą sukcesy:
  • Cztery kopalnie zostały objęte postępowaniem upadłościowym, gdy ceny towarów spadły, pozostawiając wierzycieli na lodzie (kopalnie Hollister, Burnstone Mine, Bokoni Mine i aluwialne kopalnie Rockwell Diamonds).
  • Cztery obecne projekty są w stanie zaciekłej walki z dotkniętymi przez nie społecznościami (Ike, Sisson, Florence Copper i Pebble). Jeśli uwzględnimy kopalnię New Prosperity, jest ich pięć.
  • Spośród obecnych publicznych projektów HDI cztery wydają się nieekonomiczne przy obecnych cenach surowców (Sisson, Ni-Black, Olza w Polsce i Ike).
  • Pebble Mine nie posiada jeszcze studium wykonalności, firma Anglo-American porzuciła ten projekt po wydaniu 595 milionów dolarów na studium wykonalności. Z projektu zrezygnował także Rio Tinto, a wcześniej Mitsubishi. Planowana umowa opcyjna z First Quantum Minerals (TSX:FM, NYSE:FQVLF) na Pebble, jeśli zostanie zawarta, sprzeda 50% projektu spółce zależnej FM za 1,5 mld USD, znacznie mniej niż potrzeba na rozwój projektu. (w 2020 roku rząd amerykański odmówił zgody na realizację tej inwestycji)
  • Inwestorzy w Gibraltar Mine i Florence Copper w Taseko mają duże niedofinansowane zobowiązania z tytułu potencjalnych katastrofalnych awarii technologii odpadów przeróbczych, podobnie jak w przypadku kopalni Sisson w Northcliff.
  • W czterech innych firma, która kupiła projekt HDI, poniosła na nim poważne straty kilka lat po jego zakupie (Golden Bear, Mt. Milligan, Bokoni, Campo Morado)
  • Wydaje się, że wszystkie projekty HDI, które osiągnęły jakikolwiek rozwój, wykroczyły poza początkowe dozwolone granice prac.
  • Niepokojąca jest skumulowana nadwyżka/deficyt zysków spółek powiązanych z HDI. Nawet jak na młodszą firmę wydobywczą zbudowaną na ujemnych dochodach, firmy powiązane z HDI poniosły nadzwyczaj skumulowane straty. Większość strat można przypisać Northern Dynasty (NDM). Deficyt NDM na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wyniósł 459 mln CAD, pozostawiając całkowity kapitał na poziomie 144 mln USD z ponad 304 mln wyemitowanych akcji. Przypływ gotówki (37,5 mln USD) od First Quantum pod koniec grudnia 2017 r., ze względu na proponowaną umowę opcyjną, jest ograniczony do wykorzystania wyłącznie w ramach udzielania zezwoleń.

 

HDI Rathdowney Resources – Kopalnia Olza, Polska

Komunikat firmy:

Wykazane są potencjalnie wysokie zwroty finansowe dla niskokosztowej, podziemnej operacji o dużym tonażu i konwencjonalnym wzbogacaniu rudy produkującej dwa czyste koncentraty o niskiej zawartości żelaza, nadające się do sprzedaży (wstępna ocena ekonomiczna). Ponadto, szeroko zakrojone historyczne odwierty przeprowadzone przez państwo polskie na całym obszarze nieruchomości, a także niedawne odwierty przeprowadzone przez Rathdowney wykazały doskonały potencjał do poszerzenia zasobów mineralnych w celu utrzymania kopalni o długiej żywotności.

Kluczowe punkty dla inwestorów i innych interesariuszy

HDI Rathdowney Resources zamierza rozwijać mały, podziemny projekt ołowiowo-cynkowy w starym górniczym regionie Polski. Na podstawie starszych państwowych badań Rathdowney przeprowadził wstępną ocenę ekonomiczną kopalni. Obecnie firma prowadzi prace inżynierskie dla projektu i negocjuje pozwolenia. Jak dotąd dalszy rozwój hamują niskie ceny ołowiu i cynku. Jeśli ceny cynku i ołowiu będą nadal utrzymywać się na niskim poziomie, jest to wysoko prawdopodobne, że projekt zostanie wstrzymany. Projekt jest w zaawansowanej fazie eksploracji (badan geologicznych).