BURMISTRZ BUKOWNA KOMENTUJE

W ostatnim wydaniu „Głosu Bukowna”, Mirosław Gajdziszewski, burmistrz Miasta Bukowno bardzo precyzyjnie określił problemy związane z zakończeniem wydobycia cynku i ołowiu w ZGH Bolesław. To bardzo cenna lektura dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jakie skutki wywołuje działalność górnicza podziemna na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

Czytajcie na stronach 5-8

VII-IX_2021 – glos Bukowna