Yearly Archives: 2016

24 cze

Charakterystyka prac…

W formularzu przesłanym do KZGW firma planująca wydobycie rud cynku i ołowiu, na pytanie o charakterystykę prac, napisała: Firma: Zrzut wód kopalnianych zawierających substancje powodujące ryzyko zanieczyszczenia powierzchni ziemi z systemu odwadniania podziemnej kopalni rud cynku i ołowiu, w ilości do 101 tys. m3/d (70 m3/min) do cieków powierzchniowych (rzek – przyp.Stowarzyszenie) Czarnej Przemszy i/lub

Czytaj dalej
22 cze

CEL INWESTYCJI

Dziś nasz kolejny komentarz do zapisów zawartych w formularzu firmy zainteresowanej wydobyciem rud cynku i ołowiu, a przesłanym do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. CEL INWESTYCJI: Firma: Efektywne wykorzystanie surowców mineralnych, kopaliny podstawowe – metale nieżelazne. Stowarzyszenie:  To taki mały szczegół, ale zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i

Czytaj dalej
20 cze

CO JEST NIE TAK?

Firma zainteresowana wydobyciem rud cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim przesyła do urzędów państwowych informacje dotyczące tej inwestycji. Dotarliśmy do formularza zgłoszenia „Planowanego podziemnego wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3”, które zostało przekazane przez firmę do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.   Są to informacje, na podstawie których KZGW tworzy aktualizację planów gospodarowania

Czytaj dalej
27 kw.

Studium uwarunkowań w Ogrodzieńcu

W Ogrodzieńcu trwają prace nad zmianami w studium zagospodarowania przestrzennego. Każdy mieszkaniec i każda organizacja może w tym czasie wnosić swoje uwagi do studium. Jako Stowarzyszenie przekazaliśmy na ręce burmistrza Ogrodzieńca nasze uwagi.   Wnosimy o: Zakaz ustanawiania obszarów górniczych i terenów górniczych dla kopalń podziemnych cynku i ołowiu oraz zakaz lokalizacji wyjść upadowych na

Czytaj dalej
18 mar

Wręczenie raportu firmy Multiconsult burmistrzowi Łaz

Dziś 18 marca br. spotkaliśmy się z burmistrzem Łaz, Maciejem Kaczyńskim, przekazując mu raport „Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku i ołowiu w okolicach Zawiercia na otoczenie”, wykonany przez ekspertów z firmy Multiconsult. W spotkaniu uczestniczył jeden z autorów raportu, Piotr Syryczyński. W skrócie przedstawiliśmy panu burmistrzowi najistotniejsze zagrożenia opisane w raporcie i wynikające z

Czytaj dalej